Úvod

SMÍRČÍ ŘÍZENÍ
– urovnávání sporů

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
– rozhodování sporů

Smírčí soud, s.r.o.

se sídlem
150 00 Praha 5
Vrázova 2243/7

IČ 27622533
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddílu C, vložce 119567